Szczych, Jan. „Sprawczy Charakter słowa Bożego w liturgii. Zagadnienia Wybrane”. Resovia Sacra, t. 29, wrzesień 2023, s. 541-57, doi:10.52097/rs.2022.541-557.