Żurek, Waldemar. „80. Rocznica śmierci zesłańca Sowieckiego ­księdza Romana Niewiteckiego 1891-1942 ”. Resovia Sacra, t. 29, wrzesień 2023, s. 695-08, doi:10.52097/rs.2022.695-708.