Pawlikowicz , Leszek. „System Zabezpieczenia Operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego Przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR W Latach 1954-1991 I Jego współczesne Reminiscencje”. Resovia Sacra 28 (grudzień 31, 2021): 465–481. Udostępniono maj 27, 2022. https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/3935.