Słabig, Arkadiusz. „Aktywność Wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa”. Resovia Sacra 28 (grudzień 31, 2021): 539–559. Udostępniono sierpień 19, 2022. https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/3939.