Żurek, Waldemar. „Wizytacja kościoła Parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 Roku”. Resovia Sacra 28 (grudzień 31, 2021): 843–857. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/3952.