1.
Pawlikowicz L. System zabezpieczenia operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954-1991 i jego współczesne reminiscencje. RS [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 27 maj 2022];28:465-81. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/3935