1.
Żurek W. Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku. RS [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 2 grudzień 2022];28:843-57. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/rs/article/view/3952