[1]
Bogacki, S. and Wołowiec, T. 2022. The Development and Types of the Income Tax Construction. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 14, 2 (Jul. 2022), 39–52. DOI:https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-4.