[1]
Jędrzejewska, E. 2022. Service of Court Documents in Civil Proceedings to Attorneys During the Covid Pandemic – Analysis of Selected Issues. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 14, 2 (Jul. 2022), 157–169. DOI:https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-13.