[1]
Lewandowski, P. 2022. Financial Support of Accused Clerics of Sexual Abuses of Minors. An Outline. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 14, 2 (Jul. 2022), 317–325. DOI:https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-22.