[1]
Maciejewski, R. and Sak, J. 2019. Protection of Christian Values in the Child’s Care. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 12, 2 (Dec. 2019), 193–200. DOI:https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-14.