[1]
Smyk, G. 2019. Police Science as a Source of Modern Administrative Sciences. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 12, 2 (Dec. 2019), 327–336. DOI:https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-25.