Kruk, E. (2022). Criminal-Law Protection Due to Religion (Article 194 of the Penal Code). Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 15(1), 129–142. https://doi.org/10.32084/tkp.4460