Bogacki, S., & Wołowiec, T. (2022). The Development and Types of the Income Tax Construction. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 39–52. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-4