Bogucki, O. (2022). Unconstitutional Constitutional Amendments and the Stratification of Powers. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 53–62. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-5