Chodak, P., Krassowski, K., & Wierzchowski, T. (2022). Hybrid Threats – Means of Destabilization of Law and Order in Modern Democratics Societes. Idea and Methodology of Proposed Research. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 91–100. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-8