Góralski, W. (2022). John Paul II – the Pope of the Family. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 125–139. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-11