Jędrzejewska, E. (2022). Service of Court Documents in Civil Proceedings to Attorneys During the Covid Pandemic – Analysis of Selected Issues. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 157–169. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-13