Lewandowski, P. (2022). Financial Support of Accused Clerics of Sexual Abuses of Minors. An Outline. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 317–325. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-22