Rozkrut, T. (2022). Genesis and Meaning of the Title of “Doctor of the Church” for the Development of the Catholic Faith. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(2), 435–447. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-31