Dubiński, Łukasz. (2022). Land Remediation Obligation from an Entity-Based Perspective. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(1), 77–90. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-8