Polkowska, M., & Chimicz, A. (2022). The Space Objects Re-Entry – Status and Challenges of International Regulatory Framework. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(1), 315–327. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-26