Zych, R. (2022). On the Issue of Compensatory Liability of Circuit Electoral Commission Members Acting as Public Officials. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 14(1), 545–559. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-44