Niczyporuk, J. (2023). The Prerogative of the President of the Republic of Poland to Appoint Judges. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 221–229. https://doi.org/10.32084/tkp.4966