Górska, A., Markiewicz-Gospodarek, A., Chilimoniuk, Z., Kuszta, P., & Czarnek, K. (2022). The Effects of the Action of Chromium, Aluminum, Nickel and Iron on Human Fibroblast and Stem Cell Cultures. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 15(2), 131–151. https://doi.org/10.32084/tkp.5143