Śwital, P. (2023). Electronic Communication Between Enterprises and Authorities. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 289–299. https://doi.org/10.32084/tkp.5277