Potrzeszcz, J. (2023). The Conscience Clause of Service Providers from the Perspective of Legal Security. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 245–257. https://doi.org/10.32084/tkp.5287