Lewandowski, P. (2023). Implementation of the Clergy’s Right to Rest According to the Polish Post-Code Synodal Legislation. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 191–205. https://doi.org/10.32084/tkp.5292