Wiącek-Burmańczuk, A. (2023). Effects of the Reorganisation of Cultural Institutions for the Area of Employment Relationships. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 325–339. https://doi.org/10.32084/tkp.5305