Grzegorczyk, M. (2023). The Profession of Physiotherapy on the Internal Market of the European Union. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 85–99. https://doi.org/10.32084/tkp.5319