Cholewa, K., Czarnek, K., Grzywacz, A., & Masiak, J. (2023). Energy Drink Use Disorder – a Review of the Literature. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 16(1), 21–31. https://doi.org/10.32084/tkp.5425