Górski, M. (2020). Prevention of Hazards Associated with Shipwrecks and Chemical Warfare Agents Accumulated on Seabed as a Task of Public Administration – the Case of Poland. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 13(2), 219–239. https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-18