Lewandowski, P. (2020). Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 13(2), 393–403. https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-30