Mańczyk, P. (2020). Tax Groups in Gift and Inheritance Tax. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 13(1), 277–286. https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-21