Antczak, B. (2019). Social Media as a Field for a Company’s Brand Development. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 12(2), 5–19. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-1