Guz, T. (2019). The Christian Concept of Europe According to Saint John Paul II. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 12(2), 97–108. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-7