Maciejewski, R., & Sak, J. (2019). Protection of Christian Values in the Child’s Care. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 12(2), 193–200. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-14