Smyk, G. (2019). Police Science as a Source of Modern Administrative Sciences. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 12(2), 327–336. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-25