Potrzeszcz, J. (2018). The Concept and Meaning of Legal Security in Criminal Law. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 11(1), 301–319. https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.1-19