Zakrzewski, P. (2017). Entrance of Heirs of the Deceased Partner into a Civil-Law Partnership. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, 10, 299–310. https://doi.org/10.32084/tkp.6190