Bogacki, Sylwester, and Tomasz Wołowiec. 2022. “The Development and Types of the Income Tax Construction”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):39-52. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-4.