Bogucki, Olgierd. 2022. “Unconstitutional Constitutional Amendments and the Stratification of Powers”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):53-62. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-5.