Chodak, Paweł, Krzysztof Krassowski, and Tomasz Wierzchowski. 2022. “Hybrid Threats – Means of Destabilization of Law and Order in Modern Democratics Societes. Idea and Methodology of Proposed Research”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):91-100. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-8.