Jędrzejewska, Ewa. 2022. “Service of Court Documents in Civil Proceedings to Attorneys During the Covid Pandemic – Analysis of Selected Issues”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):157-69. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-13.