Kozieł, Grzegorz. 2022. “New Possibilities of Operation for Entities Other Than Commercial Partnerships Companies Provided for in the So-Called Anti-Crisis Shield”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):249-71. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-18.