Lewandowski, Paweł. 2022. “Financial Support of Accused Clerics of Sexual Abuses of Minors. An Outline”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):317–325. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-22.