Rozkrut, Tomasz. 2022. “Genesis and Meaning of the Title of ‘Doctor of the Church’ for the Development of the Catholic Faith”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 14 (2):435–447. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-31.