Górska, Aleksandra, Agnieszka Markiewicz-Gospodarek, Zuzanna Chilimoniuk, Piotr Kuszta, and Katarzyna Czarnek. 2022. “The Effects of the Action of Chromium, Aluminum, Nickel and Iron on Human Fibroblast and Stem Cell Cultures”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 15 (2):131-51. https://doi.org/10.32084/tkp.5143.