Wiącek-Burmańczuk, Aleksandra. 2023. “Effects of the Reorganisation of Cultural Institutions for the Area of Employment Relationships”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 16 (1):325-39. https://doi.org/10.32084/tkp.5305.