Maciejewski, Ryszard, and Jarosław Sak. 2019. “Protection of Christian Values in the Child’s Care”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 12 (2):193–200. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-14.